Monday, December 12, 2011

Ibadat kepada Allah.

Tidaklah manusia itu dicipta melainkan untuk beribadat kepada Allah SWT.

No comments:

Post a Comment